Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?

Dersom du mener at det foreligger en mangel ved reisen må du varsle oss eller ditt reisebyrå om dette uten ugrunnet opphold. Gi beskjed til skipets ansatte dersom eventuelle feil eller mangler oppstår etter ombordstigning. Det må alltid sendes inn en skriftlig reklamasjon til oss eller ditt reisebyrå, og denne må sendes uten ugrunnet opphold. Du kan sende reklamasjonen til RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller per e-post til custservice.nordic@rccl.com. eller til ditt reisebyrå. RCL Cruises Ltd behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre. Reklamasjonen må skrives og undertegnes av minst en av de reisende i samme reservasjon.

Dersom vi avviser din klage etter vår interne klagebehandling, eller du ikke er fornøyd med løsningen vi kan tilby, kan du klage til Norsk ReiselivsForum (Pakkereisenemda og Transportklagenemda). For mer informasjon om klageadgang og for tilgang til den nettbaserte klageportalen kan du besøke nettsiden til Norsk ReiselivsForum, på reiselivsforum.noMy Personas

code: