SIKKERHETSRUTINER

Hva er en “muster drill”?
Muster drill er en obligatorisk sikkerhetsøvelse for alle gjester og mannskap ombord. Formålet er at alle skal bli kjent med nødsignaler, vite hvordan de skal opptre og hvor (hvilken stasjon) de skal møte opp dersom en nødssituasjon oppstår.

Når blir sikkerhetsøvelsen for gjester gjennomført?
International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) retningslinjer krever at en sikkerhetsøvelse skal avholdes innen 24 timer etter at skipet har forlatt avreisehavnen. Sikkerhetsøvelsen for våre gjester blir gjennomført på alle skip 30 til 60 minutter før skipet legger fra kai på avreisedagen.

Hvilke språk vil sikkerhetsøvelsen bli gjennomført på?
Sikkerhetsøvelsen vil hovedsakelig bli gjennomført på engelsk, men i tillegg vil informasjonen også være tilpasset nasjonaliteten på skipets gjester og det lokale språket i områdene skipene til enhver tid seiler i.

Må gjester ta på seg sine redningsvester når de deltar i sikkerhetsøvelsen?
Gjester behøver ikke å ta med/ta på seg sine redningsvester når de deltar i sikkerhetsøvelsen. Under sikkerhetsøvelsen og ved et eventuelt nødstilfelle ber vi våre gjester om å gå direkte til sin sikkerhetsstasjon for å spare tid. Dersom det oppstår et nødstilfelle vil alle få utlevert redningsvester ved sine sikkerhetsstasjoner. Et av viktigste aspektene er å påse at alle gjester er tilstede, og denne prosessen legger til rette for dette.

Hvem regulerer cruiseindustrien?
Cruiseindustrien er strengt regulert, og våre gjesters og ansattes sikkerhet har alltid høyeste prioritet.
Alle cruiseskip er utviklet og drives i samsvar med strenge krav fra International Maritime Organization, FN-byrået bestemmer/sikrer globale standarder for sikkerhet og drift av cruiseskip gjennom traktater, forskrifter og vedtak som vedtatt i Safety of Life at Sea (Solas) Convention.
Selv om sikkerhetsrelaterte krav og forskrifter er strenge, går vi ofte utover det som kreves. Vi har for eksempel alltid mekaniske, navigatoriske og sikkerhetssystemer i backup.
Mannskapet ombord må gjennomgå omfattende opplæring og sertifisering, samt flere typer øvelser og scenarier for å forberede seg på nødssituasjoner, dette inkluderer opplæring i evakueringsrutiner.

Hvilken type opplæring får mannskapet for sikkerhetsøvelser og nødssituasjoner?
Mannskapet ombord på våre skip får spesialtilpasset opplæring, og må delta på obligatoriske  sikkerhetsøvelser for å være forberedt på å reagere raskt og effektivt i en nødssituasjon. Vi gjennomfører disse sikkerhetsøvelsene ukentlig, månedlig, kvartalsvis og årlig på alle skip, for å forberede løsninger på alle typer potensielle situasjoner. I tillegg er alle våre skip utstyrt med avanserte varslingssystemer og brannslukningsutstyr og har høyt utdannet mannskap som effektivt kan håndtere disse systemene.

Hvor mange livbåter finnes det på hvert skip?
Antall livbåter er tilpasset gjestekapasiteten og varierer fra skipsklasse til skipsklasse. I henhold til regulerte krav finnes det et tilstrekkelig antall livbåter for alle ombord i tillegg til reservebåter.

Hvordan er sikkerhetsprosedyrene for barn som deltar i barne- og ungdomsprogram?
Sikkerhetsprosedyren, er også en del av vårt Youth Evacuation Program, og vil sikre at alle barn som blir brakt til sikkerhetsstasjonen blir gjenforent med sine foreldre/foresatte. Dette blir også nevnt under den generelle sikkerhetsøvelsen.

Hvordan er sikkerhetsprosedyrene for gjester med spesielle behov?
Under sikkerhetsøvelsen vil en en del av mannskapet være plassert rundt på skipet for å  assistere gjester med spesielle behov. Dette mannskapet vil være iført spesialvester og lett gjenkjennelig. Spesialtrent mannskap vil være tilgjengelig for gjester med spesielle behov.

Se video om våre sikkerhetsrutiner her

My Personas

code: