{{ notfound }}
Fråga

Vilka försiktighetsåtgärder vidtar ni för att förhindra coronavirus ombord?

Svar

Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra gäster och vår besättning, från förstärkt screening vid ombordstigning till utökad städning på fartyg och terminaler.

När vi har fått våra slutliga hälsoprotokoll kommer vi att se till att dela dem med all inbokade gäster innan de kryssar med oss.

Vill du ha möjlighet att ändra dina planer? Läs mer om vår avbeställningspolicy, Cruise with Confidence.

Se våra villkor

TA REDA PÅ MER

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: