ÅTERUPPTA KRYSSNINGARNA UTAN HÄLSORISKER

Royal Caribbean International arbetar tillsammans med regeringar och lokala myndigheter världen över för att kunna återuppta kryssningsverksamheten.
 
Vår högsta prioritet är hälsan och säkerheten för våra gäster, våra besättningar och de samhällen vi besöker. Royal Caribbean International har tillsammans med våra partner i kryssningsbranschen bildat Healthy Sail-panelen. Det är en arbetsgrupp bestående av globalt erkända experter inom medicin och vetenskap som ska utveckla rekommendationer för hur vi kan upprätta de säkraste rutinerna i resebranschen. När vi återupptar verksamheten kommer vi att implementera omfattande åtgärder för hälsan och säkerheten hos våra gäster, våra besättningar och de samhällen vi besöker. Vi kommer inte att kryssa förrän vi är redo för det och har fått regeringsgodkännanden för respektive marknad.
 
Healthy Sail-panelen har identifierat fem fokusområden som alla kryssningsoperatörer ska ta hänsyn till för att förbättra hälsan och säkerheten för våra gäster och våra besättningar samt minska risken för infektion och spridning av COVID-19 ombord på kryssningsfartygen:

 

5 FOKUSOMRÅDEN


1

Testing
TESTNING

Health Screening
KONTROLL

HRTS areas of focus icons v23
MINIMERING AV EXPONERINGEN


2

Hand Washing Stations
RENGÖRING

Fresh Filtered Air
VENTILATION


3

Medical Treatment
ÅTGÄRDER

Health and Safety Checklist
BEREDSKAPSPLANERING OCH UTFÖRANDE


4

HRTS areas of focus icons v28
DESTINATIONS- OCH UTFLYKTSPLANERING


5

Social Distancing
MINSKA RISKERNA FÖR BESÄTTNINGEN

 
 
 
 
 
 

VISA HELA RAPPORTEN

 
 
 


Vår högsta prioritet är säkerheten och hälsan för våra gäster, våra besättningar och samhällena som vi besöker. Med anledning av covid-19 utvärderar vi på Royal Caribbean varje del av vår verksamhet i detalj för att utveckla rutiner på aldrig tidigare skådad nivå för att säkerställa din säkerhet och hälsa. Därför har vi satt samman Healthy Sail-panelen, en grupp av de främsta och ledande inom folkhälsa, biosäkerhet, epidemiologi, besöksnäring och sjöfart. Deras kunskap och rekommendationer hjälper oss framåt i arbetet med att stärka våra befintliga rutiner och skapa nya inom alla delar av kryssningsupplevelsen. Panelen kommer att arbeta tillsammans med vår nya folkhälsoansvariga chefsläkare dr Calvin Johnson, som kommer att leda företagets folkhälsoarbete och övervaka vår åtgärder mot hälsorisker. Våra sammantagna åtgärder kommer att delas med kryssningsbranschen och andra branscher som kan ha nytta av våra lärdomar – för vi möter den här krisen tillsammans.

 

 

 

MÖT EXPERTERNA

VI PRESENTERAR HEALTHY SAIL-PANELEN

michael leavitt square

Guvernör Michael Leavitt, medordförande

Leavitt Partners, grundare
Tidigare guvernör i Utah
Tidigare hälso- och omsorgsminister

scott gottlieb square

Dr Scott Gottlieb, medordförande

Medlem i tankesmedjan American Enterprise Institute
Medverkande till CNBC
Tidigare kommissionär i FDA (U.S. Food and Drug Administration)

MÖT PANELEN

patrik dahlgen mayo clinic

Patrik Dahlgren

Kapten Dahlgren är vice vd för havsverksamheten och optimering av flottan inom RCL. Han började sin tid inom sjöfarten som bryggofficer på bogserbåtar, jakter och en uppsjö av olike fraktfartyg och färjor. Under sina mer än 15 år ombord på Royal Caribbean Internationals kryssningsfartyg steg han i graderna och avslutade sina år till sjöss som Master på Oasis of the Seas och Quantum of the Seas. Han var ledande vid utvecklingen av Quantum of the Seas, som fick den ansedda RINA-utmärkelsen (Institute of Naval Architects) för sin innovation och sitt bidrag till sjösäkerheten.

helene gayle

Helene Gayle, M.D., M.P.H.

Dr Gayle är vd för Chicago Community Trust. Hon verkade 20 år inom CDC (Centers for Disease Control). Hon har arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och där lett program kring globala hälsofrågor. Helene Gayle sitter i styrelserna för Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive Company, Brookings Institution, Center for Strategic and International Studies, Federal Reserve Bank of Chicago och Economic Club of Chicago. Hon är medlem i tankesmedjan Council on Foreign Relations, American Public Health Association, National Academy of Medicine, National Medical Association och American Academy of Pediatrics.

julie gerberding

Julie Gerberding, M.D., M.P.H.

Dr Gerberding is vice vd/patientchef på Merck och världsledande expert inom folkhälsa. Före tiden på Merck arbetade hon som direktör för CDC under åren 2002–2009. Under tiden på CDC ledde hon fler än 40 akuta krisinsatser mot sådant som mjältbrand, SARS, fågelinfluensa, livsmedelsburna utbrott och naturkatastrofer. Julie Gerberding var tidigare fakultetsmedlem inom infektionssjukdomar vid University of California i San Francisco (UCSF). Hon är än i dag biträdande professor i medicin vid UCSF.

hinrichs mayo clinic

Steven Hinrichs, M.D.

Dr. Steven Hinrichs är professor och chef för avdelningen för patologi och mikrobiologi vid University of Nebraska Medical Center i Omaha, tidigare chef för University of Nebraska Center for Biosecurity och tidigare chef för Nebraska Public Health Laboratory (NPHL). Han är ledande forskare bakom flera nationella utmärkelser från Association of Public Health Laboratories, CDC och US Defense Department för utveckling av ett uppsökande program för att utöka utbildning och expertis i tidigt erkännande av biologiska krigsföringsmedel. Han har publicerat mer än 180 artiklar i grundläggande vetenskap och medicinska tidskrifter.

robin lindsay mayo clinic copy

Robin Lindsay

Robin Lindsay är vice vd för fartygsverksamheten inom Norwegian Cruise Lines. Han tillträde denna befattning i januari 2015. I denna roll ansvarar han för havsverksamheten, den tekniska verksamheten, hotellverksamheten, underhållning, produktutveckling, tjänster i hamnar och på destinationer, fartygspersonal, Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien samt ny- och ombyggnad av fartyg. Robin Lindsay hade tidigare liknande ansvarsområden som vice cd för fartygsverksamheten på Prestige Cruise Holdings, som är moderbolag till Oceania Cruises och Regent Seven Seas Cruises. Hans tid på företaget började när Oceania Cruises grundades 2003, då han anställdes som vice vd för hotell- och fartygsverksamheten. Robin Lindsay tog sin kandidatexamen vid Louisiana Tech University.

osterholm mayo clinic

Michael Osterholm, M.D., Ph.D.

Dr Osterholm är en av de främsta experterna inom folkhälsa, infektionssjukdomar och biosäkerhet. Som chef för Center for Infectious Disease Research vid University of Minnesota är han en internationell ledargestalt inom pandemiberedskap. Han är konsult åt WHO samt amerikanska NIH (National Institutes of Health), FDA (Food and Drug Administration), försvarsdepartementet och CDC. Mellan 2001 och 2005 var han rådgivare åt den amerikanska hälso- och omsorgsministern i frågor kring bioterrorism och folkhälsoberedskap. 2018 och 2019 företrädde han det amerikanska utrikesdepartementet som vetenskapligt sändebud inom området hälsoskydd. Han har även utnämnts till medlem av det amerikanske vetenskapsrådet inom biosäkerhet och Världsekonomiskt forums arbetsgrupp om pandemier.

dr stephen ostroff

Stephen Ostroff, M.D.

Dr Ostroff var tillförordnad kommissionär för FDA från 2015 till 2016 och var dessförinnan dess forskningschef. Han började på FDA 2013 som chefsläkare på Center for Food Safety and Applied Nutrition och chefsrådgivare inom hälsofrågor vid FDAs avdelning för livsmedel och veterinärmedicin. Dessförinnan hade han varit biträdande chef för det nationella centret för infektionssjukdomar vid CDC. Han lämnade kommissionärskåren och den amerikanska folkhälsovården med graden konteramiral (assisterande chef för den amerikanska hälsovården). Han var även chef för Bureau of Epidemiology och tillförordnad chef för den allmänna hälsovården i Pennsylvania.

rutala mayo clinic

William Rutala, Ph.D., M.S., M.P.H.

Dr Rutala har stor erfarenhet inom hantering av olika sjukdomar samt epidemiologi och virologi, särskilt hantering av utbrott och nya patogener. Hans intresseområden inom forskning är sjukdomsorsaker och förhindrande av vårdrelaterade infektioner, med fokus på desinfektion och sterilisering av återanvändbar medicinsk och kirurgisk utrustning. Bland hans övriga forskningsområden finns sjukhusmiljöns bidrag till smittspridning, handhygien, hur överföring av smittämnen (inklusive multiresistenta organismer) förhindras, hur vårdrelaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom motverkas, undersökning av vårdrelaterade utbrott och nya patogener.

kate walsh

Kate Walsh, Ph.D.

Dr. Walsh är dekannus och E.M. Statler professor vid School of Hotel Administration vid Cornell University, ledande inom utbildning för den globala gästservicesindustrin. Dr. Walshs primära forskning, som professor i management, handlar om organisationstjänstdesign, förvaltning och strategiska investeringar av humankapital. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet. Dessutom har Dr. Walsh haft ett antal ledande befattningar inom personalresurser och är tidigare certifierad revisor i staten New York. Dr. Walsh sitter i styrelsen för American Hotel and Lodging Association.

LEDARE FÖR VÅR GLOBALA HÄLSOSTRATEGI

Royal Caribbean Group har utsett dr Calvin Johnson till global chef för folkhälsa och chefsläkare. I sin nya roll kommer Johnson att leda gruppens globala hälso- och friskvårdsstrategi, leda dess hälso- och medicinrelaterade arbete samt fastslå de strategiska planerna och den strategiska verksamheten för dess globala hälsovårdsorganisation. Johnson kommer också att samarbeta med Healthy Sail-panelen för att säkerställa att företaget upprättar och efterlever protokoll och rekommendationer.

Calvin B Johnson Chief Medical Officer

Dr Calvin Johnson

Calvin Johnson, chef för folkhälsa och chefsläkare

Dr Johnson, som före detta var ansvarig vid Altre Strategic Solutions Group, är tidigare chefsläkare vid Corizon Health, som då var den största leverantören av korrektiv hälsovård i USA, och vid Temple University Health System. Han tjänstgjorde som hälsominister i Pennsylvania under åren 2003–2008 och var medicinsk chef för hälsovårdsdepartementet i New York 1998–1999. Han tog sin läkarexamen vid Johns Hopkins University School of Medicine, en masterexamen i folkhälsa vid Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health och en kandidatexamen i kemi vid Morehouse College.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss om du har frågor.
 
 
Följ oss för att få NYHETER OM VÅR ÅTERGÅNG TILL HÄLSOSAMMA KRYSSNINGAR
Gilla oss på FacebookFölj oss på TwitterLäs mer i vår blogg SeaViewsGilla oss på FacebookFölj oss på TwitterLäs mer i vår blogg SeaViewsGilla oss på FacebookFölj oss på TwitterLäs mer i vår blogg SeaViews

 

My Personas

code: