AVBOKNINGSREGLER

Om du, eller någon i ditt resesällskap, inte kan resa, måste du omgående informera oss eller din resebyrå. Avbokning ska göras över telefon. Följande regler gäller och kostnaden avser per person för själva kryssningen:

Avbokning                                                  Kostnad per person
8 dagar eller mindre före avresa:             100 % av resans grundpris
9 till 14 dagar före avresa:                          50 % av resansgrundpris
15 till 30 dagar före avresa:                        25 % av resans grundpris
31 dagar eller mer före avresa:                500 kr per person

Vid avbokning av flyg gäller andra regler. Vänligen kontakta oss för mer information. För avbokning med avbeställningsskydd, se info längre ner. 

ANMÄRKNING 1: Om en av gästerna i en hytt avbokar och den andra gästen väljer att resa ensam tillkommer en tilläggskostnad för singelhytt. Detta gäller också vid avbokningar från en eller flera personer i flermannahytt eller om delar av en paketresa (flyg och hotell) avbokas. För personen som avbokar gäller avbokningsregler enligt ovan.

ANMÄRKNING 2: Startdatum för resan räknas från första bokade serviceavtal. Har du till exempel bokat flyg med Royal Caribbean så beräknas starten av resan, tidpunkten för avresa med flyget. 

Avbokning utan avgift
Du kan avboka din resa utan avgift om avbokningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter som väsentligt påverkar genomförandet av paketresan eller transporten av resenärerna. Vid avbokning till följd av sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter har du rätt till återbetalning av paketresans pris. Eventuell återbetalning betalas inom 14 dagar. Du kommer inte att ha rätt att kräva ersättning.

Överlåtelse av resan
Du kan överlåta din kryssning till en annan resenär som uppfyller alla de villkor som krävs för att delta i kryssningen, till exempel kraven på ålder, visum och hälsa. Du måste betala de kostnader som överlåtelsen medför. Vid överlåtelse av kryssningen tillkommer vanligtvis en administrationsavgift på SEK 250. Om ändringen innefattar flyg, kan ytterligare kostnader tillkomma. Dokumentation av kostnaderna kan fås på begäran.

Rätten att överlåta din kryssning gäller bara om du underrättar oss eller din resebyrå om överlåtelsen på ett bestående medium, inom rimlig tid före avresa. Ett meddelande om överlåtelse senast sju dagar före avresa anses vara skäligt.

Avbeställningsskydd


Vi rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd. Vårt avbeställningsskydd kostar SEK 300 per person. Avbeställningsskyddet tecknar du samtidigt som du beställer kryssningen, och detta måste ha betalats inom tre dagar efter bokning för att vara giltigt. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Med avbeställningsskyddet kan du avboka din kryssning vid sjukdom mot en kostnad på SEK 250 per person. Detta förutsätter att ett giltigt läkarintyg skickas till RCL Cruises Ltd. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka pga. egen sjukdom/skada, eller om någon i din närmaste familj (mamma, pappa, syskon, barn eller mor-/farföräldrar) eller personen/personerna som du ska dela hytt med drabbas av allvarlig sjukdom/dödsfall (samtliga måste ha tecknat avbeställningsskydd).


Efter bekräftelse av kryssningen går det inte att lägga till eller ta bort avbeställningsskyddet. Om du vid avbokning kan uppvisa ett läkarintyg där din läkare avråder dig från att resa vid den aktuella tidpunkten får du återbetalt rätt belopp så snart RCL Cruises Ltd. har godkänt läkarintyg. Personer som reser utan avbeställningsskydd avbokar enligt de normala avbokningsreglerna.

Notera informationen ovan avseende avbokning, ANMÄRKNING 1 och ANMÄRKNING 2.

 

My Personas

code: