SÄKERHETSRUTINER

Vad är en muster drill?
En muster drill är en obligatorisk säkerhetsövning, med syftet att alla gäster och anställa ombord ska känna till samlingsplatsen de ska gå till om det mot förmodan skulle ske en nödsituation.

När utförs säkerhetsövningen för våra gäster?
International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) riktlinjer kräver att en säkerhetsövning ska hållas inom 24 timmar efter att fartyget har lämnat avresehamnen. Vi genomför alltid en säkerhetsövning för våra gäster 30-60 minuter innan fartyget lämnar hamnen på avresedagen.

Vilka språk genomförs säkerhetsövningen på?
Säkerhetsövningen genomförs på engelska, eller på fartygets officiella språk. Den genomförs också på andra språk då vi har ett stort antal gäster som inte förstår engelska. På några seglingar genomförs säkerhetsövningen på det lokala språket från det område där fartyget seglar, efterföljt av engelska och eventuella andra språk.

Måste gästerna ta på sig flytvästen när de deltar i säkerhetsövningen?
Gästerna behöver inte ta på sig flytvästen när de deltar i säkerhetsövningen. Under övningen och vid en eventuell nödsituation ber vi alla gäster att gå direkt till samlingsplatsen för att spara tid. Om det uppstår en nödsituation delar personalen ut flytvästar på samlingsplatsen. Det viktigaste är att se till att alla gäster är på sin samlingsplats och denna process är tillrättalagd för det.

Vem reglerar kryssningsindustrin?
Kryssningsindustrin är strängt reglerad, och våra gäster och anställdas säkerhet är alltid högsta prioritet. Alla kryssningsfartyg är utvecklade och drivs enligt stränga krav från International Maritime Organization, FN-byrået som bestämmer den globala standarden för all säkerhet och drift av kryssningsfartyg genom traktater, föreskrifter och beslut som tagits i Safety of Life at Sea (Solas) Convention. Även om säkerhetsrelaterade krav och föreskrifter är stränga, går vi ofta utöver det som krävs, vi har tillexempel alltid mekaniska, navigatoriska och säkerhetssystem i backup. Besättningen ombord måste genomgå omfattande utbildning och certifiering, samt flera olika av övningar och scenarier för att förbereda sig på nödsituationer vilket inkluderar utbildning av evakueringsrutiner.

Vilken typ av utbildning får besättningen för säkerhetsövningar och nödsituationer?
Besättningen ombord på våra fartyg får specialanpassad utbildning, och alla måste delta i säkerhetsövningar så att de är förberedda på att agera snabbt och effektivt om det, mot all förmodan, skulle uppstå en nödsituation. Veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årligen utför vi också övningar ombord på våra fartyg för att träna och förbereda anställda inför en rad olika potentiella situationer. I tillägg är alla våra fartyg utrustade med avancerade varningssystem och brandsläckningsutrustning som vår välutbildade besättning effektivt kan hantera.

Hur många livbåtar är varje fartyg utrustat med?
Antalet livbåtar varierar beroende på fartygsklass. Alla våra fartyg har livbåtar med plats till alla gäster och all besättning ombord. I tillägg finns extra reservbåtar i förhållande till reglerande krav.

Hur är säkerhetsprocedurerna för barn som deltar i barn- och ungdomsprogram?
Säkerhetsproceduren, som ingår i vårt Youth Evacuation Program, försäkrar att alla barn blir eskorterade till sin samlingsplats och återförenade med sina föräldrar/målsmän. Detta informeras också om under den generella säkerhetsövningen ombord.

Hur är säkeretsproceduren för gäster med särskilda behov?
Under säkerhetsövningen är en del av personalen ombord avsatta för att assistera gäster med speciella behov. Dessa har specialvästar för att man lätt ska upptäcka dem. I tillägg har vi specialtränade team som också är tillgängliga för gäster med speciella behov.

Se video om våra säkerhetsrutiner här

 

My Personas

code: