{{ notfound }}
Spm.

Hvis jeg har blitt oppgradert til en lugar i en høyere kategori med RoyalUp℠, må jeg betale tips basert på den oppgraderte lugarkategorien?

Svar

Ja, ved oppgradering til en bedre lugarkategori, kan hver gjest i bestillingen bli underlagt en høyere tipsgrense. Om oppgraderingen er akseptert vil differansen mellom tipsnivå basert på den opprinnelig bestilte lugaren og tipsnivå basert på den oppgraderte lugaren bli lagt til alle gjester som "tilleggsavgifter" ("additional charges"). 

For mer informasjon om RoyalUp℠, se her.

Trenger du fremdeles hjelp? Kontakt oss

Få støtte ved Telefonnummer eller E-post

My Personas

code: