{{ notfound }}
SPØRSMÅL

Hvilke familiedokumenter trenger jeg for å gå om bord på et Royal Caribbean cruise ship?

SVAR

Om etternavnene til foreldre og mindreårige barn som reiser med dem er forskjellige er foreldrene pålagt å presentere barnets gyldige pass og visum (om nødvendig) og barnets fødselsattest (originalen, eller en sertifisert kopi). Navnet på foreldre og barnet må kobles sammen gjennom juridisk dokumentasjon. Voksne som ikke er foreldre eller verge for noen mindreårige barn som reiser med dem, må fremlegge barnets gyldige pass og visum (hvis aktuelt) eller barnets fødselsattest (orginal eller sertifisert kopi) og et brev signert barnets foreldre som må autorisere/gi fullmakt til  den reisende voksne til å ta barnet med på det spesifikke cruiset. I tillegg til at de må gi fullmakt til at barnet eventuelt blir med på aktiviteter, som finnes på våres skip, som klatring, Flowrider, Bungee trampoline, Inline skating, skøyter etc. Brevet må også påpeke fullmakt og godkjenne evt. medisinske behandlinger som kan bli nødvendige ved uforutsette hendelser på reisen. Følgende skjema fylles ut og taes med ved ombordstigning.

Hvis en ikke-forelder er en juridisk verge for et barn, må den voksne fremlegge sertifisert vergebevis med hensyn til barnet.

Trenger fremdeles hjelp? Kontakt oss

Få hjelp på Telefon eller E-post

My Personas

code: