{{ notfound }}

Spørsmål om Travel Documentation

I forbindelse med våre cruise vil vi påminne våre gjester om at de selv må ordne visum på forhånd dersom det kreves. Se vår visum og pass side for mer informasjon vedrørende dette.
For mer informasjon om våre retningslinjer og særskilte vilkår se nedenfor.
Royal Caribbean anbefaler sterkt at alle passasjerer er tilstrekkelig dekket gjennom sine forsikringer. Kontakt ditt forsikringsselskap for nærmere informasjon om hvilke forsikringer som anbefales.
Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket cruise de skal på med RCL Cruises Ltd. Dette gjelder også våre cruise som går ut fra Skandinavia. Krav på gyldighetstid på passet avhenger av reisemål, men vi anbefaler at passet er gyldig seks måne...
Om etternavnene til foreldre og mindreårige barn som reiser med dem er forskjellige er foreldrene pålagt å presentere barnets gyldige pass og visum (om nødvendig) og barnets fødselsattest (originalen, eller en sertifisert kopi). Navnet på foreldre og...

Trenger du fremdeles hjelp? Kontakt oss

Få støtte ved Telefonnummer eller E-post

My Personas

code: