AVBESTILLINGSREGLER

Om du, eller noen i ditt reisefølge ikke kan reise, må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Avbestilling skal foretas over telefon. Følgende regler gjelder:
Avbestillingskostnad per person for selve cruiset:

Avbestilling                                    Kostnad per person
14 dager eller mindre før avreise         100% av reisens grunnpris*
Mellom 15 og 41 dager før avreise      Depositum per person (NOK 2.000)*
42 dager eller mer før avreise              500 kr per person*

 

*Ev. avbestillingsbeskyttelse på NOK 300 per person refunderes ikke ved avbestilling.
Ved kansellering av fly gjelder egne regler. Vennligst ta kontakt med oss for nærmere  informasjon. Avbestillingsbeskyttelse refunderes ikke. Vi vil tilbakebetale eventuelle refusjoner uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at reisen er avbestilt.

NOTE 1: Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.

NOTE 2: Reisens start beregnes ut i fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen gjennom Royal Caribbean,  regnes cruisets start ut i fra avreisetidspunkt for fly.

Avbestilling uten gebyr
Du kan avbestille din reise uten gebyr dersom avbestillingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av de reisende. Ved avbestilling som følge av slike uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, vil du ha rett til refusjon av pakkereisens pris. Eventuell refusjon utbetales innen 14 dager. Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning.

Overdragelse av reisen
Du kan overdra ditt cruise til en annen reisende som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta på cruiset, eksempelvis krav til alder, visum og helse. Du må betale de kostnader som overdragelsen medfører. Ved overdragelse av cruise vil det normalt påløpe administrasjonskostnader på NOK 250. Om endringen omfatter fly, kan ytterligere kostnader påløpe. Dokumentasjon for kostnadene er tilgjengelig på forespørsel.

Retten til å overdra ditt cruise gjelder bare dersom du underretter oss eller ditt reisebyrå om overdragelsen på et varig medium, innen rimelig tid før avreise. Et varsel om overdragelse senest syv dager før avreise vil anses rimelig.

Avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler at du tegner avbestillingsbeskyttelse. Vår avbestillingsbeskyttelse koster NOK 300 per person. Avbestillingsbeskyttelsen tegnes samtidig som du bestiller cruiset, og må være innbetalt ved innen tre dager etter bestilling for å være gyldig. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke ved en avbestilling.

Med avbestillingsbeskyttelsen kan du avbestille ditt cruise ved sykdom, mot en kostnad på NOK 250 per person. Dette forutsetter at en gyldig legeerklæring oversendes RCLCruises Ltd. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om du må avbestille pga. egen sykdom/skade, eller om noen i din nærmeste familie (mor, far, søsken, barn eller besteforeldre) eller personen(e) i samme lugar, blir rammet av alvorlig sykdom/dødsfall (samtlige må ha avbestillingsbeskyttelse).


Etter bekreftelse av cruiset er det ikke mulig å legge til eller ta bort avbestillingsbeskyttelsen. Om du ved avbestilling fremviser legeerklæring, der din lege fraråder deg å reise på det aktuelle tidspunktet, får du tilbakebetalt korrekt beløp så snart RCLCruises Ltd. har godkjent legeerklæringen. De som reiser uten avbestillingsbeskyttelse avbestiller iht. normale avbestillingsregler.

My Personas

code: