{{ notfound }}
Fråga

När bör jag anlända till hamnterminalen för ombordstigning på mitt kryssningsfartyg?

Svar

Gäster ska anlända till terminalen inom den tidsperiod för ankomst som de valt under incheckningen i Royal-appen. De som anländer för tidigt kommer inte att kunna påbörja ombordstigningen, och de som anländer sent måste vänta tills vi kan ordna in dem i en annan grupp.

På grund av myndighetsbestämmelser som innebär att kryssningsföretag måste skicka slutlig passagerarlista minst 60 minuter innan fartygets avgång ombeds gäster slutföra incheckningen minst 3 dagar före sin kryssning. Om du inte slutför incheckningen 3 dagar i förväg måste du slutföra denna process vid piren minst två timmar innan fartygets angivna avgångstid. Obs! Alla gäster måste vara incheckade och ombord på fartyget senast 90 minuter innan angiven avgångstid, annars får du inte resa på kryssningen.

Om du väljer att flyga med ChoiceAir visar Royal Caribbean automatiskt endast flygbolagets tidtabeller som ger dig möjlighet att hinna till din kryssning. För din återresa hem har du möjlighet att välja det flyg som passar din tidsplan bäst. Vilken tid du behöver anlända till flygplatsen varierar beroende på din landstigningstid och -hamn.

Checka in nu

Behöver mer hjälp? Kontakta oss

Få support via Telefon eller E-post

Previewing: Promo Dashboard Campaigns

My Personas

code: