REGLER FÖR PAKETRESOR

Kombinationen av resetjänster som du erbjuds är ett paket i den mening som avses i förordningen om Paketresor och sammanlänkade researrangemang. Du kommer därför att kunna dra nytta av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Då fartygets operatör är RCL Cruises Ltd eller Royal Caribbean Cruises Ltd, såsom meddelat vid tidpunkten för bokningen eller i bekräftelse/faktura, kommer denne att ha det fullständiga ansvaret för korrekt utförande av paketet som helhet.

Dessutom har RCL Cruises Ltd och Royal Caribbean Cruises Ltd, i enlighet med vad lagen föreskriver, skydd på plats för att återbetala dina betalningar och, i de fall där transport ingår i paketet, garantera din hemresa i händelse av att operatören/operatören hamnar på obestånd.

 

 • Resenärer ska få all viktig information om paketet innan de skriver under paketreseavtalet.
   
 • Det finns alltid minst en reseagent som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet utförs enligt beskrivningen. 
   
 • Resenärer får ett nödnummer eller uppgifter till en kontaktpunkt där de kan kontakta researrangören eller resebyrån. 
   
 • Resenärer får överlåta paketet till en annan person om det görs med rimligt varsel och eventuellt mot en extrakostnad. 
   
 • Priset för paketresan får endast höjas om det uppstår specifika kostnader (exempelvis höjda bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, och under alla omständigheter inte senare än 20 dagar innan startdatumet för paketet. Om prishöjningen överstiger 8 % av paketresans pris, får resenären häva avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten till prishöjning, har resenären rätt till en sänkning av priset om de relevanta kostnaderna minskar. 
   
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att behöva betala en uppsägningsavgift och har rätt till återbetalning av hela köpesumman för eventuella betalningar om en väsentlig del av paketet annan än priset ändras avsevärt. Om säljaren av paketresan ställer in denna före resans startdatum, har resenären rätt till återbetalning och kompensation i förekommande fall. 
   
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att behöva betala en uppsägningsavgift före startdatumet för paketresan i händelse av exceptionella omständigheter, till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på destinationen som kan påverka paketet 
   
 • Resenärer kan även, när som helst före paketresans startdatum, säga upp avtalet mot en lämplig och berättigad uppsägningsavgift. 
   
 • Om väsentliga delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse efter paketresans startdatum, måste resenären utan kostnad erbjudas lämpliga alternativa lösningar. Resenärer kan säga upp avtalet utan att behöva betala en uppsägningsavgift om tjänsterna inte utförs enligt avtalet och detta väsentligt påverkar paketets utförande och researrangören inte avhjälper problemet. 
   
 • Resenärer har även rätt till en prisnedsättning eller kompensation för skador eller bådadera om resetjänsterna inte utförs eller utförs på ett otillbörligt sätt. 
   
 • Researrangören måste ge assistans om resenären befinner sig i trångmål. 
   
 • Om researrangören eller reseförsäljaren hamnar på obestånd, ska betalningarna återbetalas. Om researrangören eller, i förekommande fall, reseförsäljaren hamnar på obestånd efter startdatumet för paketresan och om transport ingår i paketet, ska resenärernas hemresa säkras.

RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises och Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. och Royal Caribbean Cruises Inc. t/a Royal Caribbean and Azamara Club Cruises har tecknat insolvensskydd med följande enheter som anges nedan:

Svenske gäster:

Reisegarantifondet
Skansegaten 13,  
4006 Stavanger, Norge

Post: Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge
Tel: 0047 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no
http://www.rgf.no

Resande kan kontakta denna enhet eller, i förekommande fall, den behöriga myndigheten om tjänsterna inte kan tillhandahållas till följd av att RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises och Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. eller Royal Caribbean Cruises Ltd t/a Royal Caribbean och Azamara Club Cruises har hamnat på obestånd. Se din bekräftelse/faktura för information om vem som är din avtalspart.

Previewing: Promo Dashboard Campaigns

My Personas

code: