{{ notfound }}
Fråga

When is the final payment for my cruise vacation due?

Svar

Vid bekräftelse av kryssningen ska du betala en deposition på SEK 2000 per person, se även punkt 2. Vid bokning mer än 30 dagar före avresa ska depositionen betalas inom tre dagar. Om depositionen inte har betalats inom den fastställda tidsfristen, kommer resan att annulleras.

Restbeloppet förfaller 30 dagar före avresa. Vid bokning 30 dagar eller mindre före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar med kreditkort/bankaxept. I det senare fallet kan betalning göras med kreditkort hos RCL Cruises Ltd. på telefonnummer 0200 88 0155.

Vid ändringar av villkor från tredje part kan avvikande tidsfrister för betalning förekomma.

Om du använder kreditkort eller betalkort för att betala för din kryssning direkt till oss, vill vi uppmärksamma dig på att vi kan komma att utföra transaktionen via en bank i USA, och att kortutgivaren kan välja att debitera dig en utlandsavgift. Vi rekommenderar därför att du läser igenom din kortutgivares villkor för sådana utlandstransaktioner innan du betalar till oss. Följande kreditkort accepteras: Visa, Mastercard och American Express. Biljetter kan endast skickas när bokningen har registrerats som betald i sin helhet hos RCL Cruises Ltd..

To make a payment on your cruise vacation, please visit our Make A Payment forum. 

 

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: