Allmänna villkor

Nedan hittar du länkar till PDF-filer med bokningsvillkoren för Singapore. För att öppna dokumenten behöver du Adobe Acrobat Reader som kan laddas ner gratis från Adobes webbplats.

Allmän information och bokningsvillkor

Sekretesspolicy för coronaviruset - en uppdatering av den sekretesspolicy som är tillgänglig längst ner på webbplatsen.

Allmänna villkor för COVID-19

Hälsoförsäkran

Policy för gästernas hälsa, säkerhet och uppförande

Policy för nekad transport

 

 

Priser som visas på den här webbplatsen

De priser som visas på den här webbplatsen är baserade på två vuxna som delar det billigaste tillgängliga rummet. Priserna kan komma att ändras utan förvarning. Om en rabatt för tidig bokning är tillgänglig kommer denna att ingå i det pris som visas. Priser inkluderar alla tillämpliga skatter och avgifter. Flygresor och förbetald dricks tillkommer om inget annat anges.

 

Jones Act (gäller enbart efterföljande kryssningar i USA)

Observera att eftersom Royal Caribbeans kryssningsfartyg inte är registrerade under amerikansk flagg medför amerikansk lagstiftning att vi inte får godta bokningar av två eller flera kryssningar i rad, där den första kryssningen avgår från en hamn i USA och den andra avslutas i en annan hamn i USA, förutom om resplanerna för dessa kryssningar inkluderar en avlägsen utländsk hamn. Om du vill boka två efterföljande kryssningar som börjar och slutar i olika amerikanska hamnar ber vi att du kontaktar vår bokningsavdelning för att få råd innan du bokar. Om vi upptäcker att en bokning som strider mot dessa regler har gjorts förbehåller vi oss rätten att annullera den aktuella bokningen/de aktuella bokningarna och återbetala den erlagda summan till dig.
My Personas

code: