{{ notfound }}
Spm.

Kan en bestilling eller reservasjon avvises?

Svar

Vi er glade for å ha tilbudt trygge og hyggelige cruise til millioner av gjester gjennom årene. For å gjøre det lettere for oss og fortsette å tilby trygge og hyggelige cruise til våre gjester, forbeholder vi oss retten til å nekte å godta en bestillingsforespørsel fra en person eller gruppe og videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en eksisterende reservasjon. For mer informasjon, se retningslinjene for avslag på bestilling/reise og retningslinjer for passasjerer.

En grunn til et eventuelt avslag på bestillingen/reisen, kan for eksempel være grunnet dårlig oppførsel, der gjestenes oppførsel på et tidligere cruise har resultert i disiplinære tiltak fra Royal Caribbean®.

Royal Caribbean® er ikke ansvarlig for å nekte å transportere passasjerer eller for å fjerne en gjest i samsvar med disse retningslinjene. I tillegg skal Royal Caribbean® ikke kreves tilbakebetalt noe beløp som er betalt av noen gjester som må forlate cruiseferien for tidlig i henhold til noen av reglene. Royal Caribbean® skal heller ikke være ansvarlig for overnatting, måltider, returtransport eller andre utgifter påløpt av gjest eller for følgeskader eller straffeskader.

Se regler for avslag på bestilling

Trenger du fremdeles hjelp? Kontakt oss

Få støtte ved Telefonnummer eller E-post

My Personas

code: