{{ notfound }}
Spm.

Hva er Jones Act/Passenger Services Act/Cabotage Law og hvordan påvirker dette meg?

Svar

Jones Act (også kjent som Passenger Services Act) tillater ikke skip av ikke-U.S.-register å ombordstige og ta av gjester på to forskjellige havner i USA, ettersom reiser mellom USA havner er forbudt på utenlandske registrerte skip. Merk: Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene (St. Thomas; St. Croix; St. John) er ikke i kategorien amerikanske havner under denne loven.

Gjester kan ikke forhåndsplanlegge eller med vilje på om bord eller gå av et skip i en amerikansk havn som vil bryte med Jones Act. Enhver gjest som insisterer på å komme av skipet i en havn som bryter Jones Act, vil påta seg ansvar for eventuelle resulterende straffer ($ 762 USD per person).

Cabatoge Law er betegnelsen som brukes i Europa - I likhet med Jones Act betyr Cabotage Law transport av passasjerer mellom to punkter i samme land av et fartøy som er registrert i et annet land. Denne loven påvirker ikke gjester som blir med på skipet eller forlater skipet i forskjellige havner i Italia.

Trenger du fremdeles hjelp? Kontakt oss

Få støtte ved Telefonnummer eller E-post

My Personas

code: