CRUISE WITH CONFIDENCE

Avboka fram till 48 timmar innan avresa och få en “Future Cruise Credit” som gäller under hela 2021.

Gäller för kryssningar från och med nu och till den 1 September 2020.

 
 
ÄR DU OROLIG ÖVER ATT RESA?
 
VILL DU HA MÖJLIGHET ATT ÄNDRA DINA PLANER?
 
 

Vi förstår. Oavsett om du redan har bokat en kryssning eller befinner dig i planeringsstadiet vill vi att du ska Cruise with Confidence. Därför låter Royal Caribbean dig avboka alla kryssningar som avseglar från och med nu och till och med den 1 September 2020. Du kan känna dig säker oberoende av om det handlar om en befintlig bokning eller en som du gör just nu. Du får en kryssningskredit förutsatt att du avbokar minst 48 timmar före avresan. Kredit kan lösas in mot valfri kryssning med avseglingsdatum senast den 31 december 2021.

Vill du avboka din kryssning? Det var tråkigt att höra. 

ring oss
Ring vår kundtjänst (dygnet runt, sju dagar i veckan)
 
 
 

 
 
 

VANLIGA FRÅGOR
 

Fråga: Vad är Cruise with Confidence policyn?
Svar: Från och med den 6 mars 2020 tillåter vår nya Cruise with Confidence policy avbokning av kryssningar med avresedatum senast den 1 september 2020 upp till 48 timmar före avresa. Vid avbokningen utställs en kryssningskredit som kan lösas in mot senare kryssningar med avseglingsdatum under 2020 eller 2021.
 

Fråga: Omfattas alla kryssningar av Cruise with Confidence?
Svar: Den nya Cruise with Confidence policyn omfattar alla kryssningar med avseglingsdatum senast den 1 september 2020 från valfri hamn.

 

Fråga: Hur långt fram i tiden kan jag lösa in min kryssningskredit?
Svar: Alla kryssningskrediter med Cruise with Confidence måste lösas in på kryssningar med avresedatum senast den 31 december 2021.
 

Fråga: Hur avbokar eller flyttar jag min kryssning?
Svar: Slå oss en signal. Kom ihåg att du måste informera oss om din avbokning via telefon minst 48 timmar före avseglingsdatumet. Eftersom vi får fler samtal än vanligt uppskattar vi ditt tålamod.

 

Fråga: Vad händer om det är skillnad i kryssningsavgiften mellan kryssningskrediten jag får och nästa kryssning jag vill boka?
Svar: Om kryssningsavgiften för den nya bokningen överstiger värdet på kryssningskrediten måste du betala mellanskillnaden. Om den nya kryssningsavgiften är lägre än värdet på kryssningskrediten utställs en ny kredit på mellanskillnaden.
 

Fråga: Kan kryssningskrediten användas i hela Royal Caribbeans varumärkesfamilj?
Svar: Nej, du måste lösa in din kryssningskredit mot en senare kryssning på Royal Caribbean International.

 

Fråga: Gäller vanliga tidsgränser för slutbetalning också under denna tidsperiod?
Svar: Ja, full betalning krävs fortfarande 30 dagar före avresa för alla kryssningar.
 

Fråga: Hur påverkas bokningar med ej återbetalningsbar deposition av denna policyändring?
Svar: Bokningar med ej återbetalningsbar deposition med avseglingsdatum senast den 1 september 2020 omfattas av Cruise with Confidence policyn och följer samma riktlinjer.  Före slutbetalningens förfallodatum kan gäster med en bokning med ej återbetalningsbar deposition byta till ett annat fartyg eller avseglingsdatum utan extra kostnad.

 

Fråga: Om jag avbokar, krediteras jag för köp före kryssningen, som dryckespaket, utflykter i land och annat?
Svar: Ja, köp före kryssningen återbetalas enligt det ursprungliga betalningssättet.
 

Fråga: Vilka försiktighetsåtgärder vidtar ni för att förhindra coronavirus ombord?
Svar: Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra gäster och besättningar, från förstärkt screening vid ombordstigning till utökad städning på fartyg och terminaler. Läs mer här.

 

Fråga: Vad betyder "upp till 48 timmar i förväg" i samband med Cruise with Confidence?
Svar: Till följd av immigrationskrav behöver Royal Caribbean 48 hela timmar på sig att behandla avbokningar före avresedagen. Här följer en översikt över vad som händer dag för dag så att du kan se de exakta tiderna. Den kan verka teknisk, men vi vill ge dig så mycket tid som möjligt för att bestämma dig. Om du har övriga frågor om vår avbokningspolicy Cruise with Confidence är du välkommen att kontakta oss när som helst före avresan.

 

Fråga: Vad gäller för kostnaden för mina flygbiljetter?
Svar: Återbetalningsbara flygbiljetter som är bokade direkt via RCL kommer att återbetalas i sin helhet. Icke-återbetalningsbara flygbiljetter kommer tyvärr inte att blir återbetalda. Kontakta vår Kundservice, så hjälper vi dig att hitta olika möjligheter hos flygbolaget. Flygbiljetter som inte är bokade via RCL kommer inte att bli återbetalda. Vänligen kontakta ditt flygbolag direkt.

 

48 timmars meddelandeperiod med Cruise with Confidence
OM DU AVSEGLAR … MÅSTE DU RINGA OSS FÖRE …
måndag midnatt fredag i den tidszon som fartyget avreser från
tisdag midnatt lördag i den tidszon som fartyget avreser från
onsdag midnatt söndag i den tidszon som fartyget avreser från
torsdag midnatt måndag i den tidszon som fartyget avreser från
fredag midnatt tisdag i den tidszon som fartyget avreser från
lördag midnatt onsdag i den tidszon som fartyget avreser från
söndag torsdag midnatt i den tidszon som fartyget avreser från


 
 
 


Villkor
 
För kryssningar med planerat avseglingsdatum senast den 1 september 2020 tillåter Cruise with Confidence programmet att individuella gäster och gäster i grupper utan avtal som har bokat en kryssning hos Royal Caribbean International (RCI) att avboka upp till 48 timmar före resans startdatum.  Startdatumet innefattar eventuella paket före hotellet eller kryssningsturspaket som bokas via RCI. Programmet Cruise with Confidence omfattar inte bokningar gjorda av invånare i Fastlandskina, Hongkong och Macau.  För gäster som väljer att ta del av programmet Cruise with Confidence och avbokar sin kryssning utställs en kryssningskredit på den kryssningsavgift som har inbetalats till kryssningsrederiet.  Krediten får inte överlåtas och kan endast lösas in mot kontanter.  Värdet på kryssningskrediten kan tillämpas på kryssningsavgiften för en ny bokning med ett senare avseglingsdatum hos det varumärke där den ursprungliga kryssningen köptes.  Alla bokningar gäller i mån av tillgänglighet vid tillfället för förfrågan.  Bokningar som görs med en kryssningskredit måste utnyttjas för en kryssning som påbörjas senast den 31 december 2021.  Om krediten inte utnyttjas senast detta datum förfaller den automatiskt och värdet annulleras.  Begränsningar kan gälla avseende hyttkategori och tillämpliga priser och rabatter.  Gästerna förblir betalningsskyldiga för deposition, skatter/avgifter, hamnavgifter och gratifikationer i samband med den nya bokningen.  Programmet gäller inte chartrade kryssningar.  RCI förbehåller sig rätten att när som helst korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnad information utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet.  Erbjudandet kan dras tillbaka utan föregående meddelande.  
 
©2020 Royal Caribbean Cruises Ltd. Fartygsregistrering: Bahamas
 

My Personas

code: