{{ notfound }}
Fråga

Vad händer om min Cruise with Confidence-kryssning eller min inställa kryssning (Covid-19 suspension) har högre pris än min nya kryssning?

Svar

Om kryssningspriset är lägre än erhållen kryssningkredit kommer vi att utfärda en ny kryssningskredit för det återstående saldot efter att du har slutfört din kryssning.

Om gästerna från den avbokade seglingen ombokas till en ny bokning, kan eventuellt återstående saldo från en persons kredit användas för att täcka en annan. Återstående saldon får dock inte överföras till nya gäster. Till exempel:

Originalbokning:

Susan Smith får en kryssningskredit på 1 5000:-

Jason Smith får en kryssningskredit på 5000:-

Ny bokning– Krediten KAN används för en annan gäst:

Susan Smiths grundpris är 10 000:-

Jason Smiths grundpris är 10 000:-

Susan kan använda resten av hennes kryssningskredit för Jason eftersom han var en med på den ursprungliga bokningen.

Ny bokning – Kredit kan INTE användas för en annan gäst:

Susan Smiths grundpris är 10 000:-

Ny gäst, Tyler Joness grundpris är 10 000:-

Susan kan inte använda resten av hennes kryssningskredit för Tyler eftersom han inte var en en av gästerna i den ursprungliga bokningen. Susan erhåller istället en ny framtida kryssningskredit, efter slutförd segling, för de återstående 5 000:-. Kryssningskrediten kommer att ha samma utgångsdatum, eller 6 månader senare - beroende på vilket som gäller längst.

LÖS IN NU

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: