{{ notfound }}
Fråga

Vad händer om det är en prisskillnad mellan min framtida kryssningskredit och den kryssning som jag skulle vilja boka om till?

Svar

Om grundpriset på din nya bokning överstiger din kryssningskredit, står du för mellanskillnaden. Alternativt, om den nya kryssningens grundpris är lägre än din kryssningskredit, kommer en ny framtida kryssningskredit att utfärdas för det återstående saldot när du har slutfört din kryssning.

LÖS IN NU

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: