{{ notfound }}
Fråga

Vad händer om jag använde en framtida kryssningskredit för att betala för en kryssning som nu har ställts in på grund av COVID-19 verksamhetssuspension eller genom Cruise with Confidence programmet?

Svar

Om du valde Cruise with Confidence-policyn, kommer du att ha två framtida kryssningskrediter - den ursprungliga kryssningskrediten och din kryssningskredit från Cruise with Confidence-policyn. Din ursprungliga kredit kommer att återinföras med det ursprungliga utgångsdatumet eller den 31 oktober 2020 - beroende på vilket datum som ger dig mest tid att använda den. Du kommer också att få en ny framtida kryssningskredit baserat på eventuellt återstående belopp som betalats in, som kan lösas in på valfri avresa innan den 31 december 2021 eller 12 månader från ditt avboknignsdatum, beroende på vilket datum som ger dig mest tid att använda den.

Om din segling ställdes in som en del av vår COVID-19 verksamhetssuspension, kommer du att få en framtid kryssningskredit som kombinerar de två beloppen: 100% av din ursprungliga kryssningskredit och 125% av eventuell ytterligare betalning (av grundpriset) på bokningen. Din nya framtida kryssningskredit gäller fram till den 31 december 2021, och den kan lösas in på valfri segling med avresa fram till den 30 april 2022.

LÖS IN NU

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: