{{ notfound }}
Fråga

Vad händer om det är en prisskillnad mellan kryssningskrediten och priset på nästa kryssning jag vill boka?

Svar

Om priset för den nya bokningen överstiger värdet på kryssningskrediten måste du betala mellanskillnaden. Om den nya kryssningsavgiften är lägre än värdet på kryssningskrediten erhåller du en ny kredit på mellanskillnaden.

Villkor

Ta reda på mer

Vill du ha mer hjälp? Kontakta oss

Så får du hjälp Telefon eller E-post

My Personas

code: